01.

Değişen
karmaşıklıktaki

ekipmanların
onarımı
ve modernizasyonu

02.

Çeşitli
ekipmanların

devreye alınması ve anahtar
teslim laboratuvarların
devreye alınması

03.

Personel
eğitimi,

çevrimiçi
laboratuvar
desteği

04.

Ekipmanın
ayarlanması

ve kalibre edilmesi.
Çeşitli teknik belgelerin
oluşturulması

05.

Şirketinizin
tüm cihaz

ve ekipmanlarının
sistematik planlı
bakımlarının yapılması

ADELIX SERVIS MERKEZI

ŞUNLARI YAPMANIZI SAĞLAR

 • Verimliliğin arttırılması ve ekipmanı çalışır durumda tutulması
 • Arıza süresini en aza indirin ve cihaz ömrünü uzatılması
 • Ek personel bakım maliyetini optimize edilmesi
 • Personelin niteliklerini ve verimliliğini arttırması
 • Parça parça onarımlar gerçekleştirerek maliyetleri ve zamanı en aza indirin
 • Karmaşık ve sıra dışı görevlerin çözülmesi
 • Laboratuvar sonuçlarının çevrimiçi desteğini ve bağımsız değerlendirmesini sağlanması
 • Laboratuvarı yeni ve modern bir düzeye getirin ve şirketin imajını iyileştirin
 • Şirketin ve personelin güvenlik seviyesini artırmak
ADELIX SERVIS MERKEZI

Adelix servis merkezinin avantajlari:

 • Verimliliğin arttırılması ve ekipmanı çalışır durumda tutulması;
 • Arıza süresini en aza indirin ve cihaz ömrünü uzatılması;
 • Ek personel bakım maliyetini opti